Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Lekarze

dr med. Karina Kulikowska – Ciecieląg

 

Dr med. Karina Kulikowska- Ciecieląg ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1989 roku. Po studiach odbyła staż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku. Od 1992 roku pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku w Klinice Położnictwa i Ginekologii najpierw na stanowisku asystenta , a później adiunkta. W tym czasie uzyskała I i II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, pisząc pracę na temat przydatności fibronektyny onkopłodowej dla rozpoznania porodu przedwczesnego. W Akademii Medycznej zajmowała się zarówno nauczaniem studentów, badaniami naukowymi jak i pracą jako lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim. Dodatkowo pracowała w Poradni Ginekologii Dziecięcej ZOZ-u nad Matką i Dzieckiem, przychodni Medicover oraz przychodni Endomed.

W tym czasie także jako stypendystka rządu francuskiego odbyła staż w Klinice Port Royale w Paryżu oraz drugi staż w Deutsche Klinik Fur Diagnostic w Wiesbaden w Niemczech. Brała udział w licznych kursach i kongresach w Polsce, a także kongresach World Association of Perinatal Medecine w Barcelonie, Oslo i Zagrzebiu. Brała też udział w kongresie ginekologów francuskich Gynecologie Pratique w Paryżu (2013). Odbyła kursy z zakresu USG w ginekologii i położnictwie, kolposkopii oraz ginekologii dziecięcej. Odbyła też szkolenia z zakresu zarządzanie w służbie zdrowia, psychologiczne z zakresu komunikacji z pacjentem i personelem.

Ustawicznie kształci się dziedzinie ginekologii dziecięcej- bierze udział w Kongresach Ginekologii Dziecięcej, odbyła staże w Klinice Pediatrii. Zajmuje się edukacją w zakresie higieny wieku dojrzewania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Kompetencje to położnictwo, prowadzenie ciąży, ginekologia, usg ginekologiczne i położnicze oraz ginekologia dziecięca.

Zainteresowania to nauka medycyny w języku angielskim i francuskim, nauka języków- dodatkowo znajomość rosyjskiego i hiszpańskiego. Interesuje się e-learningiem w zakresie medycyny. Inne zainteresowania to psychologia, sztuki piękne , literatura, gra na pianinie. Uprawia sport- pływanie.

KONTAKT

ul. Pilotów 19, lokal 3, Gdańsk

kom. 607 828 979, tel. 58 340 86 49

gabinetymatkiidziecka.pl