Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

O mnie

dr med. Karina Kulikowska – Ciecieląg

Dr med. Karina Kulikowska-Ciecieląg ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1989 roku. Po studiach odbyła staż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku. Od 1992 roku pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku w Klinice Położnictwa i Ginekologii najpierw na stanowisku asystenta, a później adiunkta. W tym czasie uzyskała I i II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, pisząc pracę na temat przydatności fibronektyny onkopłodowej dla rozpoznania porodu przedwczesnego. W Akademii Medycznej zajmowała się zarówno nauczaniem studentów, badaniami naukowymi,  jak i pracą jako lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim. Dodatkowo pracowała w Poradni Ginekologii Dziecięcej ZOZ-u nad Matką i Dzieckiem, przychodni Medicover oraz przychodni Endomed i LUX Med.

W przeszłości jako stypendystka rządu francuskiego odbyła staż w Klinice Port Royale w Paryżu oraz drugi staż w Deutsche Klinik für Diagnostik w Wiesbaden w Niemczech. Brała udział w licznych kursach i kongresach w Polsce, a także kongresach World Association of Perinatal Medecine w Barcelonie, Oslo i Zagrzebiu. Brała też udział w kongresach ginekologów francuskich Gynecologie Pratique w Paryżu. Odbyła kursy z zakresu USG w ginekologii i położnictwie, kolposkopii oraz ginekologii dziecięcej. Odbyła też szkolenia z zakresu zarządzanie w służbie zdrowia, psychologiczne z zakresu komunikacji z pacjentem i personelem.

Stale kształci się w dziedzinie ginekologii dziecięcej – brała udział w Kongresach Ginekologii Dziecięcej w Polsce oraz w światowym Kongresie Ginekologii Dziecięcej w Wilnie.

Pani Doktor pracuje w Klinice Położnictwa UCK w Gdańsku.

Kompetencje Pani Doktor to położnictwo, prowadzenie ciąży, ginekologia, USG ginekologiczne i położnicze oraz ginekologia dziecięca.

Zainteresowania to nauka medycyny w języku angielskim i francuskim, nauka języków – dodatkowo znajomość rosyjskiego i hiszpańskiego. Interesuje się e-learningiem w zakresie medycyny. Inne zainteresowania to psychologia, sztuki piękne, literatura, muzyka.

Adres

Baltmed: Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 23 (rejestracja on-line)
Centrum Diagnostyki Prenatalnej: Gdańsk, ul. Skarżyńskiego 3A/4
kom. 607 828 979